Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHội nhập nhân viên (Employee Onboarding)
Hội nhập nhân viên (Employee Onboarding)

Hội nhập nhân viên là một quá trình tích hợp một nhân viên mới vào một tổ chức, bao gồm định hướng về văn hóa công ty, đào tạo công việc và giới thiệu với đồng nghiệp và người giám sát.

Ví dụ
Một công ty có một quy trình giới thiệu nhân viên có cấu trúc bao gồm một chuyến tham quan văn phòng, giới thiệu về sứ mệnh và giá trị của công ty cũng như đào tạo về cách sử dụng phần mềm của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!