Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHọc tập qua trải nghiệm (Experiential learning)
Học tập qua trải nghiệm (Experiential learning)

Học tập qua trải nghiệm là một phương pháp giáo dục nhấn mạnh việc học tập thông qua trải nghiệm và phản ánh trực tiếp. Điều này liên quan đến việc tích cực tham gia vào các nhiệm vụ trong thế giới thực, giải quyết vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế, thay vì chỉ dựa vào hướng dẫn lý thuyết.

Ví dụ

Là một phần của chương trình phát triển khả năng lãnh đạo, những người tham gia vào các hoạt động học tập trải nghiệm, chẳng hạn như các dự án nhóm, mô phỏng và nghiên cứu tình huống, để có được kinh nghiệm thực hành và nâng cao kỹ năng lãnh đạo của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!