Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHọc tập kết hợp (Blended learning)
Học tập kết hợp (Blended learning)

Học tập kết hợp đề cập đến một phương pháp giáo dục kết hợp với các hoạt động học tập trực tuyến hoặc kỹ thuật số. Tích hợp các lợi ích của cả phương pháp học trực tiếp và trực tuyến để tạo ra trải nghiệm học tập toàn diện và linh hoạt. Học tập kết hợp nhằm mục đích tận dụng những lợi thế của công nghệ trong khi vẫn duy trì lợi ích của sự tương tác trực tiếp và gắn kết với người hướng dẫn và đồng nghiệp.

Ví dụ
Khóa học ngôn ngữ kết hợp các lớp học trực tiếp với trực tuyến. Ngoài các lớp học trực tiếp, người học truy cập vào một nền tảng học tập trực tuyến nơi họ hoàn thành các bài tập ngữ pháp theo nhịp độ của bản thân, xem video hướng dẫn, tham gia thảo luận trực tuyến với bạn cùng lớp và gửi bài tập viết để nhận phản hồi. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!