Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHọc tập dựa trên trò chơi (Game-based learning)
Học tập dựa trên trò chơi (Game-based learning)

Học tập dựa trên trò chơi là một phương pháp giáo dục sử dụng các yếu tố và cơ chế trò chơi để thu hút người học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng. Phương pháp này liên quan đến việc kết hợp các yếu tố trò chơi tương tác và thử thách vào quá trình học tập để tăng cường sự tham gia, động lực và khả năng duy trì.

Ví dụ 

Chương trình đào tạo dành cho đại diện bán hàng kết hợp mô-đun học tập dựa trên trò chơi, trong đó người học mô phỏng các tình huống bán hàng, đưa ra quyết định và nhận phản hồi ngay lập tức dựa trên lựa chọn của họ. Yếu tố trò chơi nâng cao hiểu biết của họ về các kỹ thuật bán hàng và cải thiện khả năng áp dụng chúng trong các tình huống thực tế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!