Học sâu (Deep Learning)

Học sâu (Deep Learning) là một lĩnh vực phụ của học máy (Machine Learning) sử dụng trí tuệ nhân tạo để bắt chước bộ não con người trong việc xác định và phân tích các mẫu trong dữ liệu. Cho phép máy tính “học” theo cách giống như con người, thực hiện hành động khắc phục dựa trên thông tin mới.

Ví dụ
Học sâu là sự phát triển của một hệ thống thị giác máy tính có thể nhận dạng và phân loại các đối tượng trong hình ảnh. Bằng cách huấn luyện mạng thần kinh tích chập sâu trên tập dữ liệu lớn gồm các hình ảnh được gắn nhãn, hệ thống có thể học cách phát hiện và xác định các đối tượng khác nhau, chẳng hạn như ô tô, động vật hoặc tòa nhà, với độ chính xác cao. Điều này cho phép các ứng dụng như xe tự hành, hệ thống nhận dạng khuôn mặt và chẩn đoán y tế dựa trên hình ảnh.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!