Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHoạt động tình nguyện (Volunteerism)
Hoạt động tình nguyện (Volunteerism)

Hoạt động tình nguyện liên quan đến việc các cá nhân đóng góp thời gian, kỹ năng và nỗ lực của mình một cách tự nguyện và không cần đền bù bằng tiền để cải thiện sự nghiệp, tổ chức hoặc cộng đồng. Điều này được đặc trưng bởi tinh thần vị tha và mong muốn tạo ra tác động tích cực thông qua các hành động tự nguyện của một người.

Ví dụ
Một chuyên gia nhân sự có thể tham gia hoạt động tình nguyện bằng cách cung cấp kiến thức chuyên môn về nhân sự của họ để giúp một tổ chức phi lợi nhuận cải thiện quy trình tuyển dụng và gắn kết nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!