Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHoàn trả học phí (Tuition reimbursement)
Hoàn trả học phí (Tuition reimbursement)

Hoàn trả học phí là một phúc lợi nhân sự hỗ trợ việc học của nhân viên bằng cách trang trải một phần hoặc toàn bộ chi phí giáo dục đủ điều kiện của họ. Đó là khoản đầu tư được thực hiện bởi người sử dụng lao động nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên, thường với mong muốn cải thiện hiệu suất công việc và thúc đẩy sự phát triển chuyên môn.

Ví dụ
Một công ty cung cấp khoản hoàn trả học phí như một phần trong gói phúc lợi dành cho nhân viên, cho phép người lao động theo đuổi bằng cấp cao hoặc chứng chỉ chuyên môn trong khi làm việc toàn thời gian. Sau khi hoàn thành thành công một khóa học hoặc chương trình, nhân viên nộp biên lai và bảng điểm cho các chi phí đủ điều kiện và công ty sẽ hoàn trả cho họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!