Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHỗ trợ tìm việc cho nhân viên (Outplacement)
Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (Outplacement)

Hỗ trợ Tìm việc cho Nhân viên đề cập đến dịch vụ hỗ trợ được công ty cung cấp để giúp nhân viên bị sa thải hoặc làm thừa tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Dịch vụ này thường bao gồm tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ tìm việc, viết sơ yếu lý lịch và đào tạo về phỏng vấn.

Ví dụ

Sau khi một công ty thu nhỏ quy mô do thách thức về kinh tế, họ cung cấp Hỗ trợ Tìm việc cho Nhân viên bị sa thải. Các dịch vụ này bao gồm các khóa học về chiến lược tìm việc, các buổi tư vấn nghề nghiệp cá nhân và hỗ trợ cập nhật sơ yếu lý lịch. Mục tiêu là giúp những người bị ảnh hưởng nhanh chóng có công việc mới và giảm đi những thách thức cảm xúc và thực tế liên quan đến việc mất việc làm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!