Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHỗ trợ giáo dục (Educational assistance)
Hỗ trợ giáo dục (Educational assistance)
Hỗ trợ giáo dục (Educational assistance) cụ thể là các chương trình đào tạo hoặc các khoản chi phí liên quan đến giáo dục cho nhân viên trong một tổ chức.
 
Ví dụ
Các chương trình hỗ trợ giáo dục có thể có nhiều hình thức, bao gồm hoàn trả học phí, chương trình đào tạo trực tiếp tại chỗ và các khóa học phát triển sự nghiệp. Chúng được thiết kế để giúp nhân viên mở rộng kiến thức và kỹ năng, đồng thời nâng cao sự nghiệp của họ trong công ty.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!