Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA)
Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA)

HIPAA là luật của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân của bệnh nhân. Luật này đề xuất các quy định để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin sức khỏe và thiết lập các tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin đó.

Ví dụ 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo tuân thủ HIPAA bằng cách triển khai hệ thống hồ sơ y tế điện tử an toàn và đào tạo nhân viên về thực hành quyền riêng tư.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!