Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHiệu suất nhóm (Team performance)
Hiệu suất nhóm (Team performance)

Hiệu suất nhóm đề cập đến hiệu quả và năng suất tổng thể của một nhóm cá nhân hợp tác làm việc hướng tới các mục tiêu chung trong ngành nhân sự. Nó đánh giá mức độ một nhóm đạt được mục tiêu, đáp ứng đúng thời hạn và hoàn thành công việc có chất lượng đồng thời xem xét các yếu tố như giao tiếp, phối hợp và đóng góp của cá nhân.

Ví dụ
Hiệu suất của nhóm có thể được đo lường bằng cách đánh giá sự thành công của nhóm tuyển dụng trong việc lấp đầy các vị trí tuyển dụng trong khung thời gian xác định và đánh giá chất lượng của ứng viên mà họ tuyển dụng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!