Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống tự phục vụ nhân sự (Self-service HR)
Hệ thống tự phục vụ nhân sự (Self-service HR)
Là hệ thống cho phép nhân viên tự quản lý thông tin liên quan đến việc làm và các hoạt động liên quan thông qua một giao diện trực tuyến. Nhân viên có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến việc làm, đăng ký chương trình đào tạo và kiểm tra bảo hiểm y tế.
 
Ví dụ
 
Hệ thống Self-service HR của công ty ABC cho phép nhân viên đăng nhập để cập nhật thông tin cá nhân và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc làm.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!