Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống thông tin nhân sự (HR information system)
Hệ thống thông tin nhân sự (HR information system)

Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) là một ứng dụng phần mềm toàn diện giúp hợp lý hóa và quản lý dữ liệu cũng như quy trình liên quan đến nguồn nhân lực trong một tổ chức. Phần mềm này đóng vai trò như một kho lưu trữ tập trung thông tin nhân viên, tự động hóa các nhiệm vụ nhân sự thông thường và hỗ trợ việc ra quyết định bằng cách cung cấp dữ liệu và phân tích theo thời gian thực.

Ví dụ
Một công ty sử dụng HRIS để duy trì cơ sở dữ liệu kỹ thuật số về hồ sơ nhân viên, theo dõi việc chấm công và nghỉ phép, quản lý bảng lương và tạo báo cáo về xu hướng lực lượng lao động và số liệu hiệu suất.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!