Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống thông tin nhân sự (HR information system)
Hệ thống thông tin nhân sự (HR information system)

Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) là một phần mềm hoặc nền tảng công nghệ giúp các chuyên viên nhân sự quản lý và tự động hóa các chức năng và quy trình nhân sự trong tổ chức. HRIS hoạt động như một cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ thông tin nhân viên và tạo điều kiện quản lý hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đưa nhân viên vào làm việc, đào tạo và phát triển, quản lý hiệu suất, tiền lương, quản lý phúc lợi và phân tích nhân sự.

Ví dụ
Một công ty triển khai HRIS có thể sử dụng hệ thống để tối ưu quá trình tuyển dụng. HRIS có thể lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên, theo dõi tiến trình ứng tuyển và tự động gửi thông báo cho ứng viên. Ngoài ra, HRIS cũng có thể tạo điều kiện cho quá trình đưa nhân viên vào làm việc bằng cách tạo ra các tài liệu cho nhân viên mới, giao nhiệm vụ đào tạo bắt buộc và đảm bảo quá trình chuyển giao trôi chảy cho nhân viên mới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!