Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống quản lý nguồn nhân lực trên điện toán đám mây (Cloud-based HR software)
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực trên điện toán đám mây (Cloud-based HR software)

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực trên điện toán đám mây, còn được gọi là phần mềm nhân sự đám mây hoặc HRMS (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực), đề cập đến một loại ứng dụng phần mềm được các tổ chức sử dụng để quản lý các chức năng và quy trình nhân sự của họ. Không giống như phần mềm nhân sự truyền thống được cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ, phần mềm nhân sự dựa trên đám mây được lưu trữ và truy cập qua internet thông qua trình duyệt web.

Ví dụ
Công ty ABC, một tổ chức đang phát triển với nhiều địa điểm, quyết định triển khai giải pháp phần mềm nhân sự dựa trên đám mây để hợp lý hóa các quy trình nhân sự của họ. Họ chọn một nhà cung cấp phần mềm nhân sự đám mây có uy tín và đăng ký dịch vụ của họ. Nhà cung cấp phần mềm thiết lập ứng dụng phần mềm nhân sự trên các máy chủ bảo mật của họ và cung cấp cho Công ty ABC thông tin đăng nhập.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!