Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống quản lý học tập (Learning Management System)
Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System)

Hệ thống quản lý học tập (LMS) đóng vai trò như một trung tâm tập trung để các chuyên gia nhân sự tạo, phân phối và giám sát nội dung đào tạo, đảm bảo nhân viên có quyền truy cập vào các khóa học, đánh giá và tài nguyên có liên quan. Hệ thống giúp đơn giản hóa việc quản lý các sáng kiến học tập, tăng cường theo dõi tuân thủ và cung cấp dữ liệu có giá trị để đánh giá hiệu suất.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng một tập đoàn đa quốc gia triển khai LMS để cung cấp chương trình đào tạo hội nhập cho những nhân viên mới ở các địa điểm khác nhau. Đội ngũ nhân sự có thể tải lên các tài liệu định hướng được tiêu chuẩn hóa, theo dõi tiến độ hoàn thành và đánh giá khả năng lưu giữ kiến thức. Điều này không chỉ đảm bảo tính nhất quán trong đào tạo mà còn cho phép bộ phận nhân sự điều chỉnh và cải thiện chương trình dựa trên những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu, cuối cùng là nâng cao hiệu suất chung của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!