Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống hồ sơ (System of record)
Hệ thống hồ sơ (System of record)
Hệ thống được sử dụng để lưu trữ và quản lý các dữ liệu quan trọng của công ty, bao gồm thông tin về nhân viên, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ.
 
Ví dụ
 
Hệ thống ERP của công ty được coi là hệ thống quản lý dữ liệu quan trọng của công ty, chứa thông tin về quá trình sản xuất, tài chính và kế toán.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!