Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHệ thống chấm công và giờ làm việc (Time and attendance system)
Hệ thống chấm công và giờ làm việc (Time and attendance system)

Hệ thống chấm công và giờ làm việc là một phần mềm hoặc giải pháp công nghệ được sử dụng bởi các tổ chức để theo dõi và quản lý sự có mặt và giờ làm việc của nhân viên. Tự động hóa quá trình ghi nhận và theo dõi sự có mặt của nhân viên, bao gồm đồng hồ đến và đi, giờ nghỉ, làm thêm giờ và nghỉ phép. Hệ thống thường tích hợp với đồng hồ chấm công, thiết bị sinh trắc học hoặc ứng dụng di động để ghi nhận dữ liệu chính xác và theo thời gian thực. Cung cấp cho bộ phận nhân sự và quản lý các công cụ để quản lý sự có mặt của nhân viên một cách hiệu quả, tính toán giờ làm việc, áp dụng chính sách chấm công và tạo ra báo cáo để xử lý tiền lương. 

Ví dụ
Hệ thống chấm công và giờ làm việc là một tổ chức sử dụng đồng hồ chấm công sinh trắc học yêu cầu nhân viên quét dấu vân tay khi đến và rời nơi làm việc. Hệ thống tự động ghi nhận giờ đến và giờ đi của họ, tính toán tổng số giờ làm việc và theo dõi các mô hình sự có mặt. Nhân sự và quản lý có thể truy cập vào hệ thống để xem dữ liệu sự có mặt thời gian thực, tạo ra báo cáo sự có mặt, giám sát làm thêm giờ và quản lý lịch trình của nhân viên. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để xử lý tiền lương chính xác, đảm bảo nhân viên được trả đúng theo giờ làm việc thực tế và tuân thủ quy định lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!