Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHành vi lao động không công bằng (Unfair labor practice)
Hành vi lao động không công bằng (Unfair labor practice)

Thực hành lao động không công bằng đề cập đến những hành động hoặc hành vi của người sử dụng lao động hoặc liên đoàn lao động trong ngành nhân sự vi phạm luật lao động hoặc làm xói mòn các quyền và sự bảo vệ của người lao động. Những hành vi này có thể phá vỡ các mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc và thường dẫn đến hậu quả pháp lý.

Ví dụ
Người sử dụng lao động sa thải một cách không công bằng một nhân viên vì đã tham gia vào một liên đoàn lao động hợp pháp hoặc tham gia vào các hoạt động được bảo vệ như tố giác.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!