Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHành vi làm việc (Work behavior)
Hành vi làm việc (Work behavior)

Hành vi làm việc đề cập đến các hành động, hành vi và hiệu suất của các cá nhân tại nơi làm việc. Hành vi làm việc bao gồm cả các hành động có thể quan sát được và các quá trình tinh thần bên trong ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, năng suất và môi trường làm việc tổng thể.

Ví dụ
Hành vi làm việc là một nhân viên luôn thể hiện sự đúng giờ bằng cách đến nơi làm việc đúng giờ, đáp ứng thời hạn cho các nhiệm vụ và duy trì mức độ tập trung và năng suất cao trong suốt ngày làm việc. Hành vi làm việc tích cực này góp phần vào hiệu suất của chính họ và năng suất chung của nhóm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!