Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHành vi làm việc (Work behavior)
Hành vi làm việc (Work behavior)

Hành vi làm việc đề cập đến những hành động, phản ứng và cách ứng xử của nhân viên có thể quan sát được trong bối cảnh tổ chức. Nó bao gồm tất cả các hoạt động và phản hồi của các cá nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ công việc của họ. Hành vi làm việc có thể bao gồm cả hành động tích cực và tiêu cực và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như đặc điểm cá nhân, sự hài lòng trong công việc, văn hóa công ty và các kích thích bên ngoài.

Ví dụ
Hành vi làm việc tích cực có thể biểu hiện như sự đúng giờ, tinh thần đồng đội, đáp ứng thời hạn và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Ví dụ, một nhân viên luôn đến đúng giờ trong cuộc họp, tích cực cộng tác với đồng nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng là minh chứng cho hành vi làm việc tích cực.

Ngược lại, hành vi tiêu cực trong công việc có thể liên quan đến việc vắng mặt, mâu thuẫn với đồng nghiệp, trì hoãn hoặc không phục tùng. Ví dụ, một nhân viên thường xuyên nghỉ việc mà không báo trước, tranh cãi với đồng nghiệp, trì hoãn tiến độ dự án hoặc từ chối tuân theo chính sách của công ty, tất cả đều phản ánh hành vi làm việc tiêu cực.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!