Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHành vi công dân trong tổ chức (Organizational citizenship behavior)
Hành vi công dân trong tổ chức (Organizational citizenship behavior)

Hành vi công dân trong tổ chức là những hành vi tình nguyện của nhân viên vượt qua các nhiệm vụ cơ bản của công việc, nhằm hỗ trợ cho tổ chức và đồng nghiệp của mình. Đây là những hành vi tốt, có lợi cho tổ chức nhưng không được yêu cầu trong bản mô tả công việc của nhân viên.

Ví dụ
Khi một nhân viên giúp đỡ đồng nghiệp của mình hoàn thành công việc của họ, dù không được yêu cầu làm như vậy. Nhân viên này có thể cung cấp thông tin hữu ích, hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề, hoặc giúp đỡ đồng nghiệp trong việc hoàn thành công việc của họ. Một nhân viên khác có thể đóng góp ý kiến để cải thiện quy trình làm việc, tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả của tổ chức. Tất cả những hành vi này đều là những hành vi tốt, có lợi cho tổ chức và đồng nghiệp của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!