Hành vi cố ý (Bullying)

Hành vi cố ý, lặp đi lặp lại gây tổn hại hoặc đau khổ cho người khác, chẳng hạn như lạm dụng thể chất hoặc lời nói, quấy rối hoặc loại trừ.

Ví dụ

Một người quản lý thường xuyên coi thường và xúc phạm nhân viên trước mặt đồng nghiệp của họ đang có hành vi bắt nạt. Bắt nạt có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe tinh thần và thể chất, sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tổng thể của nạn nhân.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!