Hạnh phúc (Happiness)

Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc tích cực được đặc trưng bởi cảm giác vui vẻ, mãn nguyện và hài lòng.

Ví dụ
Một cá nhân cảm thấy hạnh phúc khi họ nhận được phản hồi tích cực từ sếp về một công việc được hoàn thành tốt.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!