Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHành động khẳng định (Affirmative action)
Hành động khẳng định (Affirmative action)

Affirmative action - chính sách khuyến khích, tăng cường bình đẳng giới tính và sắc tộc. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ chính sách nhằm giảm thiểu chênh lệch giữa các nhóm về giới tính và sắc tộc.

Ví dụ
Một công ty thực hiện chính sách affirmative action khi tuyển dụng để đảm bảo rằng có đủ số lượng nhân viên đại diện cho các nhóm dân tộc và giới tính khác nhau.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!