Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGói bồi thường (Compensation package)
Gói bồi thường (Compensation package)

Gói bồi thường là sự kết hợp giữa tiền lương, phúc lợi và các ưu đãi khác do người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên để đổi lấy công việc của họ. Điều này có thể bao gồm tiền lương cơ bản, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu, thời gian nghỉ phép và các hình thức bồi thường khác.

Ví dụ

Người sử dụng lao động có thể cung cấp một gói bồi thường cho người thuê mới bao gồm mức lương cơ bản là 70.000 đô la mỗi năm, bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu 401 (k) với sự phù hợp của công ty, 20 ngày nghỉ có lương và tiền thưởng dựa trên hiệu suất.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!