Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiấy xác minh hoạt động công ty (Certificate of Good Standing)
Giấy xác minh hoạt động công ty (Certificate of Good Standing)

Giấy xác minh hoạt động công ty là một tài liệu chính thức do cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý cấp, xác nhận việc doanh nghiệp tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tài chính nhất định. Là bằng chứng cho thấy doanh nghiệp đang ở tình trạng tốt và đã đáp ứng các yêu cầu của mình, chẳng hạn như nộp thuế, duy trì giấy phép và giấy phép cần thiết, cũng như đáp ứng mọi nghĩa vụ theo luật định khác.

Ví dụ
Một công ty đang tìm cách hợp tác với một tổ chức khác có thể được yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tốt. Đối tác muốn đảm bảo rằng công ty có hồ sơ pháp lý rõ ràng và được cập nhật với các nghĩa vụ tài chính và quy định của mình. Công ty liên hệ với cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có liên quan, nộp các tài liệu và lệ phí cần thiết, đồng thời yêu cầu Giấy chứng nhận trạng thái tốt. Sau khi xác minh sự tuân thủ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, sau đó công ty có thể cung cấp cho đối tác tiềm năng của mình để làm bằng chứng về tình trạng tốt của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!