Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiải quyết tranh chấp thay thế (Alternate Dispute Resolution (ADR))
Giải quyết tranh chấp thay thế (Alternate Dispute Resolution (ADR))

Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) đề cập đến một tập hợp các phương pháp và quy trình được sử dụng để giải quyết xung đột và tranh chấp bên ngoài thủ tục tố tụng truyền thống tại tòa án. Các phương pháp ADR cung cấp các phương thức thay thế cho các bên liên quan đến tranh chấp để đạt được giải pháp được cả hai bên chấp nhận thông qua đàm phán, hòa giải, trọng tài hoặc các phương pháp hợp tác khác. Các phương pháp này thường không chính thức, linh hoạt và ít đối nghịch hơn so với hệ thống pháp luật chính thức. ADR nhằm mục đích thúc đẩy giao tiếp hiệu quả, tạo điều kiện hiểu biết và tìm giải pháp đồng thuận cho các xung đột, thường là với sự hỗ trợ của bên thứ ba trung lập.

Ví dụ:

Nếu hai nhân viên có bất đồng hoặc xung đột tại nơi làm việc, bộ phận nhân sự của họ có thể đề nghị sử dụng ADR để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, bộ phận nhân sự có thể tạo điều kiện cho một phiên hòa giải trong đó một hòa giải viên được đào tạo giúp nhân viên tham gia vào cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng để xác định các mối quan tâm tiềm ẩn, khám phá các lựa chọn và hướng tới một giải pháp thỏa mãn cả hai bên. Bằng cách sử dụng ADR, bộ phận nhân sự có thể giúp thúc đẩy môi trường làm việc hợp tác và tích cực đồng thời tránh được quá trình kiện tụng có thể kéo dài và tốn kém.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!