Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiải phóng mặt bằng cho nhân viên (Employee clearance)
Giải phóng mặt bằng cho nhân viên (Employee clearance)

Giải phóng mặt bằng cho nhân viên đề cập đến quá trình đảm bảo rằng một nhân viên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trước khi rời khỏi một tổ chức hoặc chuyển sang một vai trò khác trong tổ chức. Bao gồm một loạt các bước và thủ tục mà một nhân viên cần phải hoàn thành để được thông quan, cho thấy rằng họ đã giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng và sẵn sàng rời khỏi hoặc chuyển đổi một cách suôn sẻ. Giải phóng mặt bằng của nhân viên thường bao gồm các nhiệm vụ như trả lại tài sản của công ty, giải quyết các nghĩa vụ tài chính, hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết, chuyển giao kiến thức hoặc trách nhiệm và nhận được sự chấp thuận từ các bộ phận hoặc người giám sát có liên quan.

Ví dụ:

Khi một nhân viên quyết định rời khỏi một tổ chức, họ có thể phải trải qua quá trình giải phóng nhân viên. Quá trình này có thể liên quan đến việc trả lại các thiết bị, chìa khóa hoặc thẻ truy cập do công ty cấp, giải quyết mọi vấn đề tài chính tồn đọng như hoàn trả chi phí hoặc các khoản nợ chưa thanh toán, hoàn thành cuộc phỏng vấn thôi việc hoặc phiên phản hồi, chuyển hồ sơ công việc và trách nhiệm của họ cho người được chỉ định và nhận chữ ký thông quan từ các bộ phận liên quan hoặc người giám sát. Bằng cách hoàn thành quy trình giải phóng mặt bằng của nhân viên, nhân viên đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và cho phép tổ chức xử lý các vấn đề hành chính một cách hiệu quả, chẳng hạn như cập nhật hồ sơ, chấm dứt quyền truy cập và tiến hành các thủ tục xuất cảnh cần thiết. Việc cho phép nhân viên là rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của họ, duy trì an ninh và bảo mật cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho trải nghiệm khởi hành hoặc chuyển đổi tích cực.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!