Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiải pháp theo dạng đăng ký (Subscription solutions)
Giải pháp theo dạng đăng ký (Subscription solutions)
Dịch vụ được cung cấp theo hình thức đăng ký định kỳ (Giải pháp theo dạng đăng ký), cho phép khách hàng sử dụng một số tính năng hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.
 
Ví dụ
 
Doanh nghiệp đăng ký một gói subscription solutions để sử dụng các công cụ quản lý dự án trực tuyến. Khách hàng sẽ trả tiền định kỳ để sử dụng dịch vụ này.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!