Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiá cả thị trường (Market Pricing)
Giá cả thị trường (Market Pricing)

Giá cả thị trường trong lĩnh vực quản lý nhân sự là quá trình xác định mức lương thưởng phù hợp cho một vị trí công việc dựa trên tình hình thị trường hiện tại. Quá trình này bao gồm việc phân tích các cuộc khảo sát mức lương, dữ liệu thị trường lao động và các thang lương của đối thủ để đảm bảo rằng mức lương của một công ty luôn cạnh tranh và tuân theo các tiêu chuẩn ngành công nghiệp.

Ví dụ
Một công ty sử dụng giá cả thị trường để đánh giá xem mức lương mà họ đề xuất cho các nhà phát triển phần mềm của họ có phù hợp với tiêu chuẩn ngành công nghiệp không. Nếu dữ liệu thị trường cho thấy các vị trí tương tự tại các công ty đối thủ trả mức lương cao hơn, họ có thể điều chỉnh các gói lương thưởng của mình để duy trì tính cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân tài năng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!