Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGhi Chép và Báo Cáo OSHA (OSHA Recordkeeping and Reporting)
Ghi Chép và Báo Cáo OSHA (OSHA Recordkeeping and Reporting)

Ghi Chép và Báo Cáo OSHA đề cập đến bộ quy định và thủ tục được thiết lập bởi Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSHA) tại Hoa Kỳ. Những quy tắc này yêu cầu người sử dụng phải duy trì hồ sơ chi tiết về các vụ tai nạn và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc và báo cáo các sự cố cụ thể cho OSHA. Mục tiêu chính là theo dõi và cải thiện an toàn lao động đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong việc báo cáo các sự cố.

Ví dụ

Nếu một nhân viên tại một nhà máy sản xuất bị thương nặng, người sử dụng phải tuân thủ các quy định Ghi Chép và Báo Cáo OSHA bằng cách ghi chép chi tiết về sự cố, bao gồm ngày, giờ, tính chất của vết thương và các biện pháp đã được thực hiện để cấp cứu. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, họ cũng có thể phải báo cáo sự cố cho OSHA trong một khoảng thời gian cụ thể để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!