Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThị trường lao động kép (Dual labor market)
Thị trường lao động kép (Dual labor market)

Trong ngành Nhân sự, Dual labor market là thuật ngữ dùng để chỉ thị trường lao động được chia thành hai phân khúc chính: thị trường lao động chính thức (formal labor market) và thị trường lao động phi chính thức (informal labor market).

  • Thị trường lao động chính thức là thị trường lao động được quy định bởi luật pháp và các quy định của chính phủ. Những người lao động trong thị trường lao động chính thức thường có hợp đồng lao động, được hưởng các quyền lợi và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
  • Thị trường lao động phi chính thức là thị trường lao động không được quy định bởi luật pháp và các quy định của chính phủ. Những người lao động trong thị trường lao động phi chính thức thường không có hợp đồng lao động, không được hưởng các quyền lợi và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Ví dụ:

  • Thị trường lao động chính thức: Một nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty có hợp đồng lao động, được hưởng lương, bảo hiểm xã hội,...
  • Thị trường lao động phi chính thức: Một người lao động tự do làm việc tại nhà, không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương, bảo hiểm xã hội,...

Một số vấn đề liên quan đến Dual labor market trong ngành Nhân sự:

  • Thất nghiệp: Thất nghiệp thường cao hơn ở thị trường lao động phi chính thức.
  • Tiền lương: Tiền lương thường thấp hơn ở thị trường lao động phi chính thức.
  • Quyền lợi: Người lao động trong thị trường lao động phi chính thức thường không được hưởng các quyền lợi như người lao động trong thị trường lao động chính thức.

Nhìn chung, Dual labor market là một khái niệm quan trọng cần được hiểu rõ trong ngành Nhân sự. Việc hiểu rõ về Dual labor market sẽ giúp các nhà quản lý nhân sự đưa ra các chính sách và chương trình phù hợp để hỗ trợ người lao động, đặc biệt là những người lao động trong thị trường lao động phi chính thức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!