Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựDữ liệu lớn (Big data)
Dữ liệu lớn (Big data)

Các tập dữ liệu cực lớn và phức tạp có thể được phân tích để tiết lộ các mẫu, xu hướng và thông tin chi tiết có thể được sử dụng để thông báo các quyết định kinh doanh.

Ví dụ
Một công ty bán lẻ phân tích dữ liệu hành vi mua hàng của khách hàng có thể sử dụng thông tin đó để xác định các sản phẩm phổ biến và điều chỉnh mức tồn kho của họ cho phù hợp. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phân tích dữ liệu bệnh nhân có thể sử dụng thông tin đó để xác định các yếu tố rủi ro đối với một số bệnh và phát triển các kế hoạch điều trị được cá nhân hóa.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!