Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐộng lực nhóm (Group dynamics)
Động lực nhóm (Group dynamics)

Động lực nhóm đề cập đến nghiên cứu về cách các cá nhân cư xử trong nhóm và cách toàn bộ nhóm tương tác với nhau. Điều này bao gồm cách mọi người giao tiếp, ảnh hưởng lẫn nhau và đưa ra quyết định trong bối cảnh nhóm.

Ví dụ

Một nhóm nhân viên làm việc cùng nhau trong một dự án sẽ thể hiện sự năng động của nhóm khi họ cộng tác, giao tiếp và cùng nhau đạt được các mục tiêu chung.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!