Động lực (Motivation)

Động lực đề cập đến các yếu tố bên trong hoặc bên ngoài thúc đẩy và định hướng hành vi của một cá nhân để đạt được mục tiêu. Đó là lý do cơ bản hoặc động cơ thúc đẩy các cá nhân hành động và nỗ lực vào công việc hoặc hoạt động của họ.

Ví dụ

Mong muốn được thăng chức, công nhận hoặc phần thưởng tài chính có thể là động lực để nhân viên làm việc chăm chỉ và đạt thành tích xuất sắc trong công việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!