Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐón nhận nhân viên mới (Onboarding)
Đón nhận nhân viên mới (Onboarding)

Đón nhận nhân viên mới (onboarding) đề cập đến quá trình tích hợp và định hướng nhân viên mới vào một tổ chức. Liên quan đến việc cung cấp cho họ thông tin, tài nguyên và hỗ trợ cần thiết để giúp họ trở thành những thành viên năng suất, gắn bó và kết nối trong nhóm. Quá trình Onboarding thường bắt đầu từ thời điểm một lời mời làm việc được chấp nhận và tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định, thường kéo dài sau vài ngày hoặc vài tuần đầu tiên làm việc. Mục tiêu của Onboarding là giúp nhân viên mới nhanh chóng thích nghi với văn hóa, giá trị, quy trình và kỳ vọng của tổ chức, đồng thời tạo điều kiện cho họ chuyển đổi suôn sẻ sang vai trò của mình.

Ví dụ
Công ty ABC nhận ra tầm quan trọng của việc Onboarding hiệu quả và đã thiết lập một chương trình giới thiệu toàn diện cho nhân viên mới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!