Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐịnh hướng (Orientation)
Định hướng (Orientation)

Định hướng đề cập đến quá trình giới thiệu và làm quen với nhân viên mới về công việc của họ, văn hóa, chính sách và thủ tục của tổ chức. Điều này giúp họ hòa nhập vào vai trò của mình một cách suôn sẻ và hiểu được những gì được mong đợi ở họ.

Ví dụ
Trong quá trình định hướng, những nhân viên mới được cung cấp sổ tay nhân viên trong đó nêu rõ quy tắc ứng xử và kỳ vọng của công ty. Họ được tham quan văn phòng, giới thiệu với các thành viên chủ chốt trong nhóm và được đào tạo về cách sử dụng phần mềm và công cụ của công ty. Điều này đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ sang công việc mới của họ và thúc đẩy trải nghiệm làm việc tích cực.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!