Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐịnh hướng (Orientation)
Định hướng (Orientation)

Định hướng, còn được gọi là giới thiệu hoặc giới thiệu, đề cập đến quá trình giới thiệu nhân viên mới cho một tổ chức và cung cấp cho họ thông tin, tài nguyên, hỗ trợ cần thiết để họ thích nghi với vai trò môi trường làm việc mới. Đây là một bước quan trọng trong vòng đời của nhân viên, tạo nền tảng cho một mối quan hệ làm việc thành công và hiệu quả.

Ví dụ
Định hướng là khi một nhân viên mới gia nhập công ty và tham gia vào một chương trình định hướng. Bộ phận nhân sự hoặc một nhóm giới thiệu được chỉ định sẽ lên lịch một buổi định hướng ngay sau ngày bắt đầu làm việc của nhân viên. Trong buổi định hướng, nhân viên sẽ được giới thiệu về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức, cũng như tổng quan về các chính sách chính, chẳng hạn như quy tắc ứng xử và sổ tay nhân viên. Chương trình định hướng có thể bao gồm thuyết trình, phiên tương tác, hoạt động nhóm và tham quan nơi làm việc.
Tạo lại phản hồi

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!