Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐiều khoản bịt miệng (Gag clause)
Điều khoản bịt miệng (Gag clause)

Điều khoản bịt miệng đề cập đến một điều khoản trong hợp đồng, điển hình là hợp đồng lao động, cấm một bên tiết lộ thông tin nhất định hoặc nói lời chỉ trích về bên khác. Nó hạn chế các cá nhân chia sẻ hoặc tiết lộ các chi tiết, ý kiến hoặc lời chỉ trích cụ thể có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng hoặc lợi ích của bên liên quan khác.

Ví dụ
Trong hợp đồng lao động, điều khoản bịt miệng có thể ngăn nhân viên thảo luận thông tin bí mật của công ty với bên ngoài hoặc đưa ra nhận xét tiêu cực về chủ lao động trên các nền tảng mạng xã hội. Điều khoản này nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm, duy trì tính bảo mật và bảo vệ hình ảnh hoặc danh tiếng của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!