Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐiện toán nhận thức (Cognitive computing)
Điện toán nhận thức (Cognitive computing)
Trong ngành nhân sự, Điện toán nhận thức (Cognitive computing) có thể được sử dụng để xử lý và phân tích các dữ liệu nhân sự, như dữ liệu về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự.
 
Ví dụ
Một công ty có thể sử dụng Điện toán nhận thức để phân tích dữ liệu đánh giá các kỹ năng và kinh nghiệm các ứng viên. Từ đó, nhân sự đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác và hiệu quả hơn.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!