Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựDịch vụ phần mềm tính lương (Payroll software service)
Dịch vụ phần mềm tính lương (Payroll software service)

Dịch vụ phần mềm tính lương là giải pháp hoặc nền tảng kỹ thuật số hỗ trợ các tổ chức quản lý và tự động hóa quy trình tính lương của họ. Nó thường bao gồm các tính năng như tính toán tiền lương của nhân viên, khấu trừ thuế, tạo cuống phiếu lương và tạo điều kiện gửi tiền trực tiếp hoặc giải ngân tiền lương.

Ví dụ

Công ty XYZ đăng ký dịch vụ phần mềm tính lương tự động tính toán và xử lý tiền lương của nhân viên, theo dõi chấm công và nghỉ phép, tạo báo cáo bảng lương và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!