Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựDịch vụ hòa giải (Mediation services)
Dịch vụ hòa giải (Mediation services)

Dịch vụ hòa giải đề cập đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp được cung cấp để giải quyết xung đột và tranh chấp tại nơi làm việc thông qua bên thứ ba trung lập, được gọi là hòa giải viên. Những dịch vụ này nhằm mục đích tạo điều kiện giao tiếp cởi mở, thúc đẩy sự hiểu biết và đạt được các thỏa thuận được cả hai bên chấp nhận giữa nhân viên, nhóm hoặc giữa nhân viên và người sử dụng lao động của họ.

Ví dụ

Khi hai nhân viên liên tục bất đồng về trách nhiệm dự án, bộ phận nhân sự có thể điều phối một hòa giải viên được đào tạo để tạo điều kiện cho một buổi hòa giải. Người hòa giải sẽ hướng dẫn nhân viên thực hiện một cuộc trò chuyện có cấu trúc, giúp họ xác định các vấn đề, giao tiếp hiệu quả và cuối cùng tìm ra giải pháp cho phép họ làm việc hài hòa với nhau.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!