Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐề nghị phản đối (Counteroffer)
Đề nghị phản đối (Counteroffer)

Đề nghị phản đối là phản hồi do một bên đưa ra trong tình huống thương lượng hoặc đề nghị tuyển dụng nhằm sửa đổi các điều khoản của đề nghị ban đầu. Đó là một đề xuất ngược đưa ra các điều kiện hoặc điều khoản thay thế cho đề nghị ban đầu.

Ví dụ
Giả sử một công ty gia hạn lời mời làm việc cho một ứng viên với mức lương 60.000 đô la mỗi năm. Tuy nhiên, ứng viên tin rằng kỹ năng và kinh nghiệm của họ đảm bảo mức lương cao hơn và thay vào đó gửi đề nghị phản đối yêu cầu mức lương 70.000 đô la mỗi năm. Lời đề nghị phản đối đưa ra một mức lương kỳ vọng khác và bắt đầu đàm phán thêm giữa ứng viên và công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!