Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo về sự nhạy cảm văn hóa (Cultural sensitivity training)
Đào tạo về sự nhạy cảm văn hóa (Cultural sensitivity training)

Đào tạo về nhạy cảm văn hóa, còn được gọi là đào tạo về sự đa dạng hoặc đào tạo về nhận thức văn hóa, là một chương trình hoặc sáng kiến được thiết kế để giáo dục các cá nhân trong một tổ chức về các nền văn hóa, tín ngưỡng và thông lệ khác nhau. Mục đích của đào tạo về nhạy cảm văn hóa là nâng cao nhận thức, hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng, đồng thời thúc đẩy các hành vi hòa nhập và tôn trọng tại nơi làm việc.

Ví dụ:

Một công ty có thể tiến hành đào tạo về sự nhạy cảm về văn hóa để giúp nhân viên nhận ra và đánh giá cao sự khác biệt về văn hóa, tránh những khuôn mẫu và tương tác hiệu quả với đồng nghiệp, khách hàng và khách hàng từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Việc đào tạo có thể bao gồm các chủ đề như chuẩn mực văn hóa, phong cách giao tiếp, giá trị và truyền thống. Thông qua các hoạt động tương tác, nghiên cứu tình huống và thảo luận, nhân viên có thể phát triển năng lực văn hóa, sự đồng cảm và khả năng thích ứng hành vi của họ với các bối cảnh văn hóa khác nhau. Đào tạo về nhạy cảm văn hóa thúc đẩy một môi trường làm việc hòa nhập và hòa nhập hơn, cải thiện giao tiếp và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và giúp các tổ chức xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các bên liên quan đa dạng của họ. Bộ phận nhân sự thường đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức và tạo điều kiện cho các chương trình đào tạo nhạy cảm về văn hóa, đảm bảo rằng chúng phù hợp với các giá trị, mục tiêu và yêu cầu pháp lý của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!