Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo và phát triển (Training and development)
Đào tạo và phát triển (Training and development)

Đào tạo và phát triển đề cập đến các quy trình và hoạt động được thực hiện bởi các tổ chức để nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả năng và năng lực của nhân viên. Liên quan đến các sáng kiến có kế hoạch và có hệ thống được thiết kế để cải thiện hiệu suất, năng suất và hiệu quả của nhân viên trong vai trò hiện tại của họ hoặc để chuẩn bị cho họ đảm nhận các trách nhiệm trong tương lai trong tổ chức. Đào tạo tập trung vào việc trang bị cho nhân viên kiến thức và kỹ năng cụ thể liên quan đến công việc, trong khi phát triển nhấn mạnh đến sự phát triển cá nhân và chuyên môn rộng hơn.

Ví dụ
Một công ty phần mềm có thể cung cấp đào tạo kỹ thuật cho nhân viên của mình để giúp họ luôn cập nhật các công cụ và ngôn ngữ lập trình mới nhất, đồng thời cung cấp các chương trình phát triển khả năng lãnh đạo để nuôi dưỡng kỹ năng của các nhà quản lý tiềm năng. Các nỗ lực đào tạo và phát triển là rất quan trọng để đảm bảo rằng nhân viên có kiến thức và khả năng cần thiết để đóng góp hiệu quả cho sự thành công của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!