Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo theo dõi (Follow-up training)
Đào tạo theo dõi (Follow-up training)

Đào tạo được cung cấp cho nhân viên sau khi hoàn thành đào tạo ban đầu để củng cố kỹ năng và kiến thức hoặc cung cấp thông tin bổ sung. Loại đào tạo này thường được cung cấp định kỳ để đảm bảo nhân viên duy trì độ thành thạo của mình.

Ví dụ
Một nhân viên Đại diện Dịch vụ Khách hàng nhận được đào tạo bổ sung về cách xử lý tương tác khách hàng khó khăn, sau sáu tháng kể từ khi hoàn thành đào tạo ban đầu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!