Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo quản lý (Management Training)
Đào tạo quản lý (Management Training)

Đào tạo quản lý là quá trình đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý một nhóm hoặc tổ chức. Đào tạo quản lý có thể bao gồm các khóa học về kỹ năng quản lý, quản lý dự án, quản lý thời gian, quản lý nhân sự, kế hoạch hóa và chiến lược kinh doanh.

Ví dụ
Công ty Freecracy cung cấp đào tạo quản lý cho các nhân viên mới được bổ nhiệm lên vị trí quản lý để giúp họ nắm bắt được các kỹ năng và kiến thức quản lý cần thiết.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!