Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo nhân viên (Employee training)
Đào tạo nhân viên (Employee training)

Đào tạo nhân viên là quá trình có hệ thống nhằm trang bị cho nhân viên kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện vai trò công việc của họ một cách hiệu quả. Đây là một thành phần quan trọng của quản lý nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu suất, năng suất và sự hài lòng trong công việc của nhân viên. Các chương trình đào tạo có thể bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kỹ năng đặc thù của công việc, phát triển chuyên môn, quy trình an toàn và chính sách tổ chức.

Ví dụ
Một công ty sản xuất tiến hành các buổi đào tạo nhân viên về quy trình vận hành và an toàn máy móc để đảm bảo rằng tất cả công nhân đều thành thạo cách sử dụng thiết bị một cách an toàn. Chương trình đào tạo này giúp ngăn ngừa tai nạn, giảm thời gian ngừng hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất tổng thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!