Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo nhân viên (Employee training)
Đào tạo nhân viên (Employee training)

Đào tạo nhân viên đề cập đến quá trình cung cấp cho nhân viên kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Đó là một cách tiếp cận có hệ thống và có cấu trúc để phát triển khả năng của nhân viên, nâng cao hiệu suất công việc và cải thiện năng suất tổng thể của tổ chức. Đào tạo nhân viên có thể bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm kỹ năng kỹ thuật, kiến thức cụ thể về công việc, kỹ năng mềm, đào tạo tuân thủ, phát triển khả năng lãnh đạo, v.v.

Ví dụ
Đào tạo nhân viên là chương trình đào tạo dịch vụ khách hàng cho nhân viên bán lẻ. Chương trình đào tạo bao gồm các chủ đề như giao tiếp hiệu quả, xử lý thắc mắc của khách hàng, giải quyết khiếu nại và xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng. Khóa đào tạo có thể bao gồm sự kết hợp của các buổi học do người hướng dẫn, bài tập nhập vai và module học trực tuyến. Nhân viên học các kỹ thuật để lắng nghe tích cực, giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!