Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo ngay tại chỗ (On-the-job training)
Đào tạo ngay tại chỗ (On-the-job training)

Đào tạo ngay tại chỗ là một phương pháp đào tạo trong đó nhân viên được đào tạo trực tiếp trên công việc của họ. Đây là một phương pháp đào tạo thực hành, cho phép nhân viên học cách thực hiện công việc của mình trong môi trường thực tế và được hướng dẫn và đánh giá bởi những người có kinh nghiệm.

Ví dụ
Một công ty thuê một nhân viên mới và đưa họ vào một chương trình đào tạo trực tiếp trên công việc của họ. Nhân viên mới sẽ được hướng dẫn và giám sát khi thực hiện các nhiệm vụ của mình trong môi trường làm việc thực tế. Nhân viên mới sẽ được đào tạo trên các quy trình, công cụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Quá trình đào tạo sẽ được đánh giá và điều chỉnh để đảm bảo rằng nhân viên mới có thể hoàn thành công việc của mình một cách độc lập và hiệu quả.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!