Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo liên chức năng (Cross-functional training)
Đào tạo liên chức năng (Cross-functional training)

Đào tạo liên chức năng đề cập đến một phương pháp phát triển trong đó nhân viên được đào tạo và có được các kỹ năng và kiến thức bên ngoài chức năng hoặc bộ phận công việc chính của họ. Liên quan đến việc cung cấp cho nhân viên cơ hội học hỏi và thực hiện các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm thường được thực hiện bởi các cá nhân trong các lĩnh vực chức năng khác của tổ chức. Mục đích của đào tạo liên chức năng là nâng cao tính linh hoạt của nhân viên, mở rộng bộ kỹ năng của họ và thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết giữa các phòng ban hoặc nhóm khác nhau trong một tổ chức.

Ví dụ
Đào tạo liên chức năng là khi một chuyên gia tiếp thị tham gia vào một dự án với nhóm bán hàng để hiểu rõ hơn về quy trình bán hàng và tương tác với khách hàng. Thông qua khóa đào tạo này, chuyên gia tiếp thị tìm hiểu về các kỹ thuật bán hàng, nhu cầu của khách hàng và cách các nỗ lực tiếp thị của họ phù hợp với chiến lược bán hàng. Sự tiếp xúc đa chức năng này nâng cao hiểu biết của họ về các mục tiêu kinh doanh tổng thể và giúp họ cộng tác hiệu quả hơn với nhóm bán hàng để phát triển các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!