Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo dựa trên Web (Web-based training)
Đào tạo dựa trên Web (Web-based training)

Đào tạo dựa trên web (WBT) là phương pháp cung cấp nội dung giảng dạy hoặc đào tạo thông qua internet hoặc mạng nội bộ, cho phép người học truy cập và hoàn thành các khóa học, module hoặc bài học bằng cách sử dụng trình duyệt web. Phương pháp này sử dụng các nền tảng số để truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho một đối tượng học trải rộng về địa lý.

Ví dụ

Một tập đoàn đa quốc gia cung cấp cho nhân viên của họ đào tạo trực tuyến dựa trên web về đa dạng và sự bao dung. Thông qua một nền tảng trực tuyến, nhân viên có thể truy cập các module video, bài kiểm tra tương tác và diễn đàn thảo luận, giúp họ nâng cao hiểu biết về các vấn đề đa dạng và thúc đẩy một văn hóa làm việc bao dung hơn trong nơi làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!