Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo dựa trên Web (Web-based training)
Đào tạo dựa trên Web (Web-based training)

Đào tạo dựa trên web (WBT) là phương pháp cung cấp nội dung giáo dục và giảng dạy qua Internet hoặc mạng nội bộ, cho phép người học truy cập và hoàn thành các mô-đun, khóa học hoặc tài liệu đào tạo thông qua trình duyệt web. WBT tận dụng công nghệ kỹ thuật số để mang lại trải nghiệm học tập thuận tiện và linh hoạt, thường kết hợp các yếu tố đa phương tiện như video, mô phỏng tương tác, câu hỏi và đánh giá.

Ví dụ
Trong lĩnh vực nhân sự, một công ty có thể sử dụng WBT để quản lý hoạt động đào tạo về tính đa dạng và hòa nhập cho nhân viên của mình. Thông qua nền tảng trực tuyến, nhân viên có thể truy cập các mô-đun bao gồm các chủ đề như sự nhạy cảm về văn hóa, thành kiến vô thức và thực tiễn hòa nhập tại nơi làm việc. Họ có thể xem các bài thuyết trình bằng video, tham gia vào các tình huống tương tác và làm các câu đố để đánh giá mức độ hiểu biết của mình. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình đào tạo thiết yếu bất kể vị trí hoặc lịch làm việc của họ, thúc đẩy lực lượng lao động toàn diện và hiểu biết hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!