Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo chéo (Cross-training)
Đào tạo chéo (Cross-training)

Đào tạo chéo là quá trình đào tạo nhân viên trong nhiều nhiệm vụ hoặc chức năng công việc để nâng cao tính linh hoạt và kỹ năng của họ.

Ví dụ

Một nhân viên được đào tạo về cả dịch vụ khách hàng và bán hàng có thể hỗ trợ tốt hơn những khách hàng có thắc mắc về sản phẩm đồng thời tạo thêm doanh thu cho công ty. Đào tạo chéo cũng có thể mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự hài lòng trong công việc cho những nhân viên có thể cảm thấy nhàm chán hoặc trì trệ trong vai trò của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!